Download MyKid - v2.11.3

Download MyKid - v2.11.3
Package Name no.intutor.mykid
Category ,
Latest Version 2.11.3
Get it On Google Play
Update January 30, 2021 (3 years ago)

There are quite a few APPS as good as Yubi Advanced Parental Control App, RaiPlay Yoyo, Baby Tips The Ultimate Parental Guide, Sound Sleeper White Noise, plano – Child Screen Time & Parental Control App, Chicco BebèCare, and MyKid - v2.11.3 too, one of the great APPS of the genre Parenting.

Developed by Intutor, MyKid - v2.11.3 requires Android version at least Android 5.0+. Therefore you must update your phone if necessary.

MyKid - v2.11.3 APK latest version is 2.11.3, release date 2021-01-29, and has size 53.7 MB.

Statistics about 1000 downloads are available from Google Play. You can update apps that have been downloaded or installed individually on your Android device if you want. Updating your apps gives you more. access to the latest features and improve the security and stability of the application.

Because not all games or apps are compatible for all phones. And the game or application is sometimes unavailable for your device, it depends on the Android OS version, screen resolutions or countries that Google Play allows access to. So at APK4Share you can easily download APK files and not be subject to these restrictions.

MyKid - v2.11.3

MyKid har smarte løsninger for at alle foresatte raskt skal få tilgang til informasjon fra barnehagen. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen idag, nyhetsbrev kan leses via MyKid-App'n. Kun to tastetrykk for registrering av fravær, sending av beskjed til barnehagen. FAU/SU har sine egne publiseringsmuligheter på MyKid, og det er fasilitert for enklere dialog mellom foresatte.

Foresatte kommer tettere på barnets hverdag i barnehagen. Med MyKid trenger foresatte ikke lenger huske på hva som henger på oppslagstavla, dette kan leses akkurat når det passer i App'n.

De ansatte i barnehagen sparer tid, får bedre oversikt og tetter dialog med foresatte når alle foresatte tar i bruk MyKid-App'n.

- (Ansatt) Veggen til ansatt;- Sanntids funksjonalitet i meldinger;- Mindre feilrettinger og forbedringer;

Show more